iso 14001

התקן ISO-14,001 שייך למשפחת תקני ISO 14,000 המאגדים בחובם היבטים שונים של ניהול סביבתי. התקן נקרא גם  ניהול מערכת איכות סביבתית או באנגלית-EMS– Environmental Management System. מדובר בכלי ניהולי המאפשר לארגון בכל גודל או סיווג פעילות, לזהות ולשלוט בהשפעותיהם הסביבתיות של פעילות הארגון, מוצריו והשירותים שהוא נותן (Comulitive Environmental Impact).

הניהול הסביבתי לפי ISO 14001 תורם לשיפור הביצועים הסביבתיים ללא הרף וליישום גישה שיטתית אשר מגדירה את דרך השגת המטרות הסביבתיות של אותו ארגון או מפעל.
מומחי החברה לקיימות, הבקיאים ברזי התקן יסייעו לארגונך לעמוד בסטנדרטים הקבועים בתקן בכדי שארגונך יטמיע את הכלי הניהולי בצורה חכמה שתעזור לו ליישם את פעילותו במינימום טביעת אצבע סביבתית (Environmental Foot Print) להיות בעל צביון אקולוגי יותר וגם לקבל את התווית לכך שיש לה ערך בינלאומי כאשר בוחנים את החברה.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -