במגזר הפרטי:
 
1. אדריכלות ירוקה.
2. סיוע בבנייה ירוקה.
3. קבוצות הדרכה לפעילויות מיחזור (קומפוסטציה וכו')
4. ניהול בית ירוק
 


החברה לקיימות - איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ וגיבוש קבוצת מומחים, בוגרי השל ומומחים אחרים שמטרתם לספק מגוון רחב של שירותים לחברות עסקיות, למגזר הציבורי (מוניציפאלי וממשלתי) ולאנשים פרטיים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה.

החברה לקיימות - איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ היא קבוצת מומחים, שמטרתה לספק מגוון רחב של שירותים לחברות עסקיות, למגזר הציבורי (מוניציפאלי וממשלתי) ולאנשים פרטיים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה.


החברה לקיימות, איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ היא גיבוש קבוצת מומחים, בוגרי השל ומומחים אחרים שמטרתם לספק מגוון רחב של שירותים  לחברות עסקיות, למגזר הציבורי (מוניציפאלי וממשלתי) ולאנשים פרטיים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה.

החברה הוקמה בעקבות ההבנה כי חסר מידע מקצועי בתחום הקיימות, בקרב מקבלי החלטות במגזר העיסקי כמו גם הציבורי. מנגד, מרכז השל  המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית ריכז תחת כנפיו מגוון של מומחים בתחומי איכות סביבה שלעיתים אין להם את המשאבים לשווק את עצמם באופן פרטני.

החברה מעוניינת להוות גורם מקשר בין צורך לבין ידע, ולהעצים על ידי כך את כל השותפים לדרך.

 

החברה מבקשת למצב עצמה כ-one stop shop לתחומי איכות הסביבה והקיימות ושאיפתה, להפוך להיות הבחירה הראשונה של חברות, רשויות מוניציפאליות ואנשים פרטיים בבואם לחפש נותני שירותים בתחום הייעוץ והפרקטיקה הסביבתית.

נשמח לעמוד לשירותכם:

 במגזר הציבורי והעסקי:
 1. עריכת תסקירים סביבתיים.
 2. ייעוץ עסקי והכנת תוכניות עסקיות בדגש על עסקים ירוקים.
 3. קבלת הסמכה ISO 14001 לחברות ורשויות.
 4. תקשורת ואחריות סביבתית:
 5. פרסום חוברות מידע לפעילות החברות והרשויות העירוניות.
 6. פעילויות יח"צ ותקשורת בתחום אחריות סביבתית.
 7. הפקת סרטונים של חברות ורשויות בנושאי קיימות ואיכות הסביבה.
 8. כתיבת תכנים וקידום אתרים בנושאי איכות הסביבה באתרי האינטרנט של חברות ורשויות.
 9. יעוץ לבנייה ירוקה.
 10. הנחיות ליישום משרד ירוק.
 11. סיוע במימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה.
 12. הפקת אירועים מנקודת מבט של קיימות .
 13. ליווי יחידות סביבתית בחברות וברשויות מקומיות במגוון פעילויות.
 14. סיוע בהקמת פורומים של תעשייה ירוקה ברשויות המקומיות.
 15. סיוע לתעשיות בנושאי רישוי עסקים בתחום הסביבה.
 16. הגשת בקשות לתמיכות ממשרד לאיכות הסביבה.
 17. פעילויות בתחום הפחתת פליטות הפחמן.
 18. פרויקטורים בתחום איכות הסביבה בחברות וברשויות מוניציפאליות.
 19. תמיכה בפעילות מנהלי איכות הסביבה בחברות (בעיקר בחברות גדולות).
 20. פעילויות outsourcing  בניהול יחידות איכות סביבה בחברויות בינוניות.
 21. מתן ליווי מקצועי נקודתי לועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות.
 22. הכנת תסקירים בתחום איכות הסביבה (דוחות לרשות נ"ע ,תשקיפים בהתייחסות לנושאי סביבה)
 


תחומי הפעילות וההתמחות של החברה לקיימות הנם רחבי היקף:

- בין שירותי החברה -

 
במגזר הפרטי:
 
1. אדריכלות ירוקה.
2. סיוע בבנייה ירוקה.
3. קבוצות הדרכה לפעילויות מיחזור (קומפוסטציה וכו')
4. ניהול בית ירוק
 
 
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -

מגש פירות