תו ירוק

מהו תו ירוק:
תו ירוק מוענק למוצר שפגיעתו בסביבה פחותה. ( הפרשנות למינוח זה הינה כל מי שמשפר את היעילות האנרגטית, מפחית את השימוש בחומרים מסוכנים וניתן לשימוש חוזר, ועוד) מוצרים כאלה מוגדרים כ"מוצרים ירוקים".

התו ניתן במשותף על ידי מכון התקנים והמשרד להגנת הסביבה.

מנהלת תו ירוק,
בה חברים נציגי המשרד להגנת הסביבה, מכון התקנים הישראלי, משרד התמ"ת, ארגונים ירוקים, התעשייה, הצרכנים ולשכות המסחר, היא הדנה בבקשות לקבלת היתר לסמן מוצר ב"תו ירוק". הבקשה נבחנת בהתאם להליכים שמנוסחים בתקן ישראלי 14,020  (הנחיות כלליות להערכת מוצרים שפגיעתם בסביבה פחותה – "מוצרים ירוקים.(

כבסיס לקריטריונים המקצועיים לקבלת תו ירוק הוגדרו כ-30 מפרטים ירוקים של מוצרים. מנהלת התו הירוק אף מרחיבה את נושא התו ומעניקה היתר לסמן בנוסף למוצרים, גם שירותים ב"תו ירוק" . בין המוצרים המיועדים לקבלת תו ירוק או היצרנים של מוצרים אלה ניתן למנות מוסכים, קניונים ובתי חולים.

יתרונות סביבתיים ושיווקיים
בימים אלה של מודעות סביבתית הולכת וגדלה, יש בהענקת "תו ירוק" למוצר או לשירות יתרונות סביבתיים, שיווקיים ותדמיתיים כאחד. היתרונות הסביבתיים ברורים, שכן התו מוענק על בסיס פגיעה פחותה בסביבה באחד או יותר משלבי מחזור חיי המוצר. בנוסף, הענקת " תו ירוק" למוצר או שירות מעידה כי למפעל מודעות רבה לנושאי איכות הסביבה, ומכאן היתרון התדמיתי והשיווקי שיש למפעל בהשוואה למפעלים אחרים.
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -