רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים:
חוק רישוי עסקים הינו חוק מדינה משנת 1968 אשר עבר הרחבות רבות והוא חוק מתנה לקיומו של רישיון עסק הן לעסק מתחיל, והן לעסק קיים המחוייב בחידושו. לחוק מספר מטרות: מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות ו הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה. כלומר בחוק זה מעבר לנגיעה בנושאי בריאות הציבור ותכנון בנייה שבהם יש חשיבות רבה להיבטים אקולוגיים ברי קיימא בכדי להבטיח בניין בריא וירוק, הרי שישנו סעיף מפורש הנוגע בהבטחתה של איכות הנאותה לסביבה.

חוק רישוי עסקים, מתנה חידוש או אישור רישיונו של עסק גם מההיבטים הסביבתיים כאשר המשרד להגנת הסביבה אמון על בדיקתו השגרתית ויישומו טרם הוא נותן ברכתו על עמידת העסק בתנאי האמורים בחוק. ללא חותמת זו אין העסק רשאי לקבל רישיון מהמדינה וכפועל יוצא מכך הוא מושבת.

בכדי לעמוד בתנאים הבדיקות של המשרד להגנת הסביבה בכל האמור בהשלכות פעילות העסק על הסביבה קרי-צריכת האנרגיה, פליטות קרינה, פליטות מזהמים ושפכים לקרקע, מי תהום ואוויר,החזקה נאותה ואחסון של חומרים רעילים והובלתם, כל הכתוב לעיל ועוד הינם הכרח וכאן יועצי החברה לקיימות נכנסים לתמונה.

אנו נדאג לבדיקה מקיפה ואם מתבקש בניית תוכניות עבודה ויישומם על ידי מומחים שלנו במגוון תחומי הסביבה בכדי להעמיד את עסקך בדרישות של המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע להשפעת פעילות העסק, הייצור, ההובלה, האחסון, הבנייה ועוד על הסביבה ואיכותה הנאות. יועצינו פועלים הן בצורה חיצונית והן מתוך העסק (מיקור חוץ סביבתי) ויסייעו לכם למצב את עסקכם כעסק בשומר על איכות הסביבה ובעל פגיעה מועטה בה, ובשורה התחתונה נסייע לכם לעמוד בתקני המשרד להגנת הסביבה ובחידוש רישיונו של עסקכם.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -