פליטות וזיהום אויר

זיהום אוויר הוא שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי הטבעי, או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה. המלה "זיהום" משקפת את העובדה שחומרים אלה מזיקים, במידה זו או אחרת, לחי ולתכסית של כדה"צ.

זיהום אוויר נגרם משני סוגים של מקורות: זיהום מעשה ידי אדם וזיהום שמקורו בתופעות טבע. מקורות זיהום עיקריים:

זיהום ממקורות טבעיים:
 • פעילות  געשי
 • אבק ממקורות טבעיים, בעיקר אבק שנוצר על ידי הרוח באזורים צחיחים.
 • גזים, כגון  מתאן, הנפלטים במהלך פעולת העיכול של בעלי חיים (בעיקר בקר וצאן).
 • עשן שמקורו בשריפות טבעיות.
 • אינוורסיה, שהיא תופעה אקלימית שבה הטמפרטורה עולה עם הגובה, מהווה קרקע פורייה להצטברות מזהמי אוויר בבסיס האינוורסיה, התופעה משמעותית רק כאשר הרוח חלשה מאד או כשאין רוח.
זיהום מעשה ידי אדם:
 • זיהום מתחנות כח כתוצאה משריפת כמויות גדולות של דלק.
 • זיהום ממבני ציבור (בתי חולים, בנייני משרדים וכו') כתוצאה משריפת דלק להסקה.
 • גזים ואירוסולים (כתוצאה מריסוס) שמקורם בחקלאות ושריפת פסולת חקלאית.
 • שריפת מצבורי אשפה.
 • זיהום ממפעלי תעשייה כתוצאה משריפת דלק ותהליכים תעשייתיים שונים.
 • זיהום מכלי רכב  בעלי מנועישריפה פנימית.
 • זיהום כתוצאה משריפת פחם או עצים להסקה ביתית.
 • אדים רעילים, כגון אדי צבע.
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -