עמידה בתקן 5281

מהו תקן 5281 לבנייה ירוקה?
תקן 5281 לבנייה ירוקה נכתב ועבר תהליך תקינה לראשונה בשנת 2005. בשנת 2011 הוא עבר שדרוג ותוספות ובהן הסטנדרטים בהן מבנה צריך לעמוד (בהתאם לשימושיו הפונקציונאליים קרי-מגורים, חינוך, ציבורי, תעשייה, משרדים וכו) בסטנדרטים המסווגים לתשעה תחומים עליהם הוא מקבל ניקוד.

התקן הישראלי 5281 קובע כמובן לאחר עמידה בכל תנאי החוק של תכנון ובנייה, כי על הבניין לעמוד בדרישות מינימום בכל אחד מהתחומים הרלוונטים: אנרגיה, קרקע, מים ונושאים סביבתיים נוספים (פסולת, ניהול סביבתי, אוויר, רעש, קרינה, תחבורה וחומרי בנייה). בנוסף, על מנת לעמוד בתנאי הסף לקבלת ה"תו הירוק", יש לקיים דרישות נוספות המעידות על הקטנת ההשפעה השלילית על הסביבה, בעזרת תחומים המפורטים בתקן.ה"תו הירוק" לבנייה מוענק על ידי מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה. כמו כן התקן תקף גם לגבי מבנים העוברים שיפוץ כמובן עם סטנדרטים מעט נמוכים שכן המדובר בשיפוץ של מבנה קיים שבשלב תיכנונו המקורי לא נלקחו בחשבון אלמנטים סביבתיים ויש להתחשב בזאת מחד, ומאידך יש להעדיף שיפוץ שכן כרוכה בו פחות השקעת אנרגיה ושינוע של חומרים עובדה המפחיתה את הפגיעה בסביבה וכן ישנו האלמנט של שימוש בשטח שכבר קיים מבלי לבזבז עוד קרקעות שייעודן יכול להיות לשטחים ירוקים ההולכים ומתמעטים.

מומחי החברה לקיימות בתחום הבנייה והתכנון (מהנדסים, אדריכלים) יסייעו בידיכם עוד בשלב תכנון במבנה או טרם שיפוצו לבחון את הבניין על פי תשעת סעיפי התקן וכיצד ברמה התכנונית והביצועית לעמוד בכל אחד מהם בכדי שלמבנה העתידי שישמש אתכם תהיה השפעה מופחתת עד כמה שניתן על הסביבה, והא יהווה בניין בריא הן ליושביו והן כלפי חוץ שאינו פוגע במשאבי הסביבה החשובים כקרקע, מים ואוויר, ומשתמש במינימום אנרגיה לתאורה, מיזוג ושימושים אחרים עובדה אשר הופכת אותו לאקולוגי יותר כלפיי סביבתו החיצונית והפנימית, וחוסכת לכם הוצאות רבות של חשמל, מים ואנרגיה.
 
סיוע זה בא לידי ביטוי הן על ידי צוות מומחים לבנייה ירוקה שעומד לרשותנו ומנחה, מתכנן ועוזר להוציא לפועל פרויקטים ירוקים, והן במימון לבנייה ירוקה אשר התועלות העתידיות שלו הוא בניין ירוק, חסכוני באנרגיה, ממחזר ובריא, שהשקעתו חוזרת בעשרות מונים על-ידי צמצום צריכת האנרגיה ששוק הבנייה מייצר, צמצום פליטות ושפכים, ודיירים/עובדים בריאים יותר בסביבת עבודה ירוקה, לא מזהמת, מבודדת נכון, עובדה המפחיתה מחלות זיהומיות וכרוניות הקשורות לסביבה מזוהמת, ומעלה את איכות ותוחלת החיים לרווחת כולנו ובכך גם חוסכת כספים ומשאבים בריאותיים.

בנוסף, אנו מסייעים בשדרוג מחדש של בניינים קיימים והפיכתם לבניינים ירוקים זאת תוך כדי שימת דגש על תשעת העקרונות המנחים של המשרד להגנת הסביבה המתנים את היות הבניין בהגדרתו לבניין ירוק.בכל האמור בשדרוג הקיים יש הקלות מסויימות מבחינת אחוזי הביצוע של תשעת הקריטריונים מתוך הבנה שלא הורסים את הבניין עד היסוד, וכן שפעולה כזו גוזלת אנרגיה ומייצרת פסולת תעשייתית לא סביבתית, אלא נסמכים על שדרוג הקיים והפיכתו על-ידי תכנון מחדש, ייעול צריכת האנרגיה, חומרים ירוקים כאבני הבניין ומיחזור נכון של שפכים למים אפורים ובכך עוזרים לייצר קיימות לבניין  ולהפכו לבניין ירוק מהקיים ללא השקעה משאבית וניצול שטח חדש.
ובסוף….

יתרונותיו של הבניין הירוק: 
  • חיסכון של כ-30% בצריכת האנרגיה
  • הקטנת פליטת גזי החממה כתוצאה מפעילות בכ-33%
  • הקטנת צריכת המים בכ-30%-50%
  • מיחזור של כ-20% מהפסולת
  • וכולנו חיים, גרים, עובדים ונושמים סביבה ירוקה ובריאה יותר…..
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -