עמידה בתקן 5281

מהו תקן 5281 לבנייה ירוקה?
תקן 5281 לבנייה ירוקה נכתב ועבר תהליך תקינה לראשונה בשנת 2005. בשנת 2011 הוא עבר שדרוג ותוספות ובהן הסטנדרטים בהן מבנה צריך לעמוד (בהתאם לשימושיו הפונקציונאליים קרי-מגורים, חינוך, ציבורי, תעשייה, משרדים וכו) בסטנדרטים המסווגים לתשעה תחומים עליהם הוא מקבל ניקוד.

התקן הישראלי 5281 קובע כמובן לאחר עמידה בכל תנאי החוק של תכנון ובנייה, כי על הבניין לעמוד בדרישות מינימום בכל אחד מהתחומים הרלוונטים: אנרגיה, קרקע, מים ונושאים סביבתיים נוספים (פסולת, ניהול סביבתי, אוויר, רעש, קרינה, תחבורה וחומרי בנייה). בנוסף, על מנת לעמוד בתנאי הסף לקבלת ה"תו הירוק", יש לקיים דרישות נוספות המעידות על הקטנת ההשפעה השלילית על הסביבה, בעזרת תחומים המפורטים בתקן.ה"תו הירוק" לבנייה מוענק על ידי מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה.

כמו כן, התקן תקף גם לגבי מבנים העוברים שיפוץ כמובן עם סטנדרטים מעט נמוכים שכן המדובר בשיפוץ של מבנה קיים שבשלב תיכנונו המקורי לא נלקחו בחשבון אלמנטים סביבתיים ויש להתחשב בזאת מחד, ומאידך יש להעדיף שיפוץ שכן כרוכה בו פחות השקעת אנרגיה ושינוע של חומרים עובדה המפחיתה את הפגיעה בסביבה וכן ישנו האלמנט של שימוש בשטח שכבר קיים מבלי לבזבז עוד קרקעות שייעודן יכול להיות לשטחים ירוקים ההולכים ומתמעטים.

מומחי החברה לקיימות בתחום הבנייה והתכנון (מהנדסים, אדריכלים) יסייעו בידיכם עוד בשלב תכנון במבנה או טרם שיפוצו לבחון את הבניין על פי תשעת סעיפי התקן וכיצד ברמה התכנונית והביצועית לעמוד בכל אחד מהם בכדי שלמבנה העתידי שישמש אתכם תהיה השפעה מופחתת עד כמה שניתן על הסביבה, והא יהווה בניין בריא הן ליושביו והן כלפי חוץ שאינו פוגע במשאבי הסביבה החשובים כקרקע, מים ואוויר, ומשתמש במינימום אנרגיה לתאורה, מיזוג ושימושים אחרים עובדה אשר הופכת אותו לאקולוגי יותר כלפיי סביבתו החיצונית והפנימית, וחוסכת לכם הוצאות רבות של חשמל, מים ואנרגיה.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -