ייעוץ לבניה ירוקה

על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ותקן הבנייה הירוקה שגובש במכון התקנים הישראלי-ת"י 5281 "בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה" (בניינים ירוקים), תקן ישראלי 5281 קובע כי, לאחר עמידה בכל תנאי החוק, על הבניין לעמוד בדרישות מינימום בכל אחד מתשעת התחומים והמרכיבים הרלוונטים שעל בנייה ירוקה לכלול ובהם נדרש לעמוד הבניין  בכדי להיחשב כבניין ירוק: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות.

החברה לקיימות שמה לה לדגש לסייע לרשויות, עסקים ויחידים בכל השלבים הכרוכים בתכנון וביצוע של בנייה ירוקה החל בתכנון אדריכלי נכון העומד בתקנים ירוקים דרך שלבי הבנייה השונים, בידוד נכון וניצולת גבוהה של המאסה התרמית, מחזור השפכים ושימוש במים אפורים, שימוש בחומרים ירוקים שאינם פוגעים בסביבה, וכלה בשלב הגימור והתחזוקה השוטפת של הבניין לאורך השנים.
סיוע זה בא לידי ביטוי הן על ידי צוות מומחים לבנייה ירוקה שעומד לרשותנו ומנחה, מתכנן ועוזר להוציא לפועל פרויקטים ירוקים, והן במימון לבנייה ירוקה אשר התועלות העתידיות שלו הוא בניין ירוק, חסכוני באנרגיה, ממחזר ובריא, שהשקעתו חוזרת בעשרות מונים על-ידי צמצום צריכת האנרגיה ששוק הבנייה מייצר, צמצום פליטות ושפכים, ודיירים/עובדים בריאים יותר בסביבת עבודה ירוקה, לא מזהמת, מבודדת נכון, עובדה המפחיתה מחלות זיהומיות וכרוניות הקשורות לסביבה מזוהמת, ומעלה את איכות ותוחלת החיים לרווחת כולנו ובכך גם חוסכת כספים ומשאבים בריאותיים.

בנוסף, אנו מסייעים בשדרוג מחדש של בניינים קיימים והפיכתם לבניינים ירוקים זאת תוך כדי שימת דגש על תשעת העקרונות המנחים של המשרד להגנת הסביבה המתנים את היות הבניין בהגדרתו לבניין ירוק.בכל האמור בשדרוג הקיים יש הקלות מסויימות מבחינת אחוזי הביצוע של תשעת הקריטריונים מתוך הבנה שלא הורסים את הבניין עד היסוד, וכן שפעולה כזו גוזלת אנרגיה ומייצרת פסולת תעשייתית לא סביבתית, אלא נסמכים על שדרוג הקיים והפיכתו על-ידי תכנון מחדש, ייעול צריכת האנרגיה, חומרים ירוקים כאבני הבניין ומיחזור נכון של שפכים למים אפורים ובכך עוזרים לייצר קיימות לבניין  ולהפכו לבניין ירוק מהקיים ללא השקעה משאבית וניצול שטח חדש.
ובסוף….
יתרונותיו של הבניין הירוק: 
  • חיסכון של כ-30% בצריכת האנרגיה
  • הקטנת פליטת גזי החממה כתוצאה מפעילות בכ-33%
  • הקטנת צריכת המים בכ-30%-50%
  • מיחזור של כ-20% מהפסולת
  • וכולנו חיים, גרים, עובדים ונושמים סביבה ירוקה ובריאה יותר…..
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -