ייעוץ לבניה ירוקה

על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ותקן הבנייה הירוקה שגובש במכון התקנים הישראלי-ת"י 5281 "בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה" (בניינים ירוקים), תקן ישראלי 5281 קובע כי, לאחר עמידה בכל תנאי החוק, על הבניין לעמוד בדרישות מינימום בכל אחד מתשעת התחומים והמרכיבים הרלוונטים שעל בנייה ירוקה לכלול ובהם נדרש לעמוד הבניין  בכדי להיחשב  כבניין ירוק: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול אתר הבנייה וחדשנות.

החברה לקיימות שמה לה לדגש לסייע לרשויות, עסקים ויחידים בכל השלבים הכרוכים בתכנון וביצוע של בנייה ירוקה החל בתכנון אדריכלי נכון העומד בתקנים ירוקים דרך שלבי הבנייה השונים, בידוד נכון וניצולת גבוהה של המאסה התרמית, מחזור השפכים ושימוש במים אפורים, שימוש בחומרים ירוקים שאינם פוגעים בסביבה, וכלה בשלב הגימור והתחזוקה השוטפת של הבניין לאורך השנים.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -