חינוך סביבתי

חינוך סביבתי, מהי חשיבותו,  ולמה הוא כה נצרך? 
  • חינוך סביבתי מאפשר היכרות מעמיקה עם הסביבה הפיסית והאנושית-חברתית והמרקם המחבר בינהן.
  • חינוך סביבתי מפתח איכפתיות כלפי הסביבה והחברה.
  • חינוך סביבתי תורם להתנהגות אחראית כלפי הסביבה (מיחזור אשפה, שמירה על הסביבה, הפחתת פליטת חומרים מזהמים וכו').
  • חינוך סביבתי הוא נושא בינתחומי, ולכן מאפשר ללמד בגישה הוליסטית.
  • חינוך סביבתי מפתח חשיבה ביקורתית.
  • חינוך סביבתי מאפשר לגשר על פערים חברתיים ותרבותיים.
  • חינוך סביבתי מהווה מסגרת חינוכית כוללת, המתייחסת לתכנים נלמדים, לאירגון הלמידה ולפדגוגיה.
  • חינוך סביבתי מאפשר לקשור בין בתי ספר לבין קהילתם, ובין מערכת החינוך הפורמאלית לבין החינוך הלא פורמאלי.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -