זיהום קרקעות

זיהום קרקעות ומים:

זיהום קרקע (Land pollution ) הוא ההרס של אדמות ושל קליפת כדור הארץ שנגרמות על ידי פעילות אנושית וטיפול לא נכון בקרקעות. זיהום קרקע מתרחש בעקבות מספר גורמים כמו זריקת פסולת או חומרים מסוכנים ממקור חקלאי, תעשייתי או עירוני, חשיפה של מינרלים בקרקע ופעולות כרייה וחציבה, תכסית עירונית מזהמת המשמשת את בני האדם, צורות שונות של זיהום מים וזיהום אוויר וכן פעילות חקלאית שגורמת להרס הקרקע כמו  חקלאות, כריתת והבערת יערות. עיור, פרבור ותעשיה הם גורמים ראשיים לזיהום קרקע.

ההשפעות של זיהום קרקע כוללות סחף קרקע ופגיעה באיכות הקרקע בהקשר של חקלאות, פגיעה בביוספרה ובחיות בעקבות זיהומים, לקיחה ישירה של הקרקע, וקיטוע שטחים. השפעה נוספת היא זיהום מי התהום כאשר המזהמים מחלחלים לקרקע, דבר שגורם למחלות שונות כולל סרטן.

פן נוסף של זיהום קרקעות בתצורה שאינה טבעית היא זיהום מי תהום.

מצב של זיהום מים יכול להיווצר בתצורה טבעית כתוצאה מהצטברות סחף, הפרשות בע"ח, אבק, חול פיח ועוד, אך האחראי העיקרי לזיהום המים הוא האדם, אשר פעולות שונות שהוא מקיים עשויות לזהם את מקורות המים הקיימים.

הזרמת שפכים, ביתיים או תעשייתיים (תוצרי לוואי של ייצור חומרים שונים), לנחלים, נהרות וימים, משנה את הרכב המים ואת השפעתם על צורות החיים הקשורות בהם, וביניהם גם האדם. שפכים מכילים חיידקים, וירוסים, מתכות כבדות וכימיקלים. לרוב מרעילים השפכים את המים עבור מרבית היצורים החיים.

שאיבת יתר של מי תהום עשויה להביא להשוואת לחצים עם מים מלוחים, ובכך להמלחתם על ידי חדירת מי ים אל האקויפר.

חלחול של נוזלים שונים שמקורם בפסולת שהושלכה, עשוי להגיע למקורות מים תת-קרקעיים ולשנותם. מקורות מים אלו משפיעים על הצומח הניזון מהם, או על כלל החיים לאחר נביעתם.

חלחול או הזרמה של חומרי דשן – אדם מדשן שדותיו, אך הדשן, כשיורד גשם, מחלחל למי התהום ומזהם אותם.
שימוש בספינות מסוגים שונים עשוי לפלוט חומרים שונים למי הים. בולט במיוחד השימוש במכליות נפט, אשר פולטות שאריות נפט כחלק מתפקודן השוטף (במהלך מילוי וריקון המכלית במים בעת שהיא ריקה מנפט ובמהלך ניקויה) וכאשר הן נפגעות. כתם הנפט הנוצר במקרה כזה הורג דגים ועופות מים והורס במחי יד בית גידול שלם. אסון מפורסם הוא מכלית הנפט  שדלפה מול חופי אלסקה.

השלכה של פסולת מוצקה למים: אנשים יוצאים לפיקניקים וארוחות בחיק הטבע וליד מקורות מים. בסיום הארוחה הם מתעצלים להרים את הפסולת שהשליכו על הרצפה והיא נופלת או מושלכת למים. בעלי חיים אינם מסוגלים לעכל שקיות ניילון, והם מתים לאחר שהם בולעים את השקיות הצבעוניות והמושכות.

זיהום תרמי: חימום המים על ידי תחנות כוח ומפעלים.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -