אסטרטגיה סביבתית

אסטרטגיה סביבתית: מומחי החברה לקיימות עומדים לרשותך בכדי לתכנן, לבנות וליישם אסטרטגיה סביבתית. אסטרטגיה סביבתית היא אג'נדה ותורה על-פיה הארגון מתכנן בונה ומוציא לפועל את פעולותיו היצרניות, המכירתיות, הנדל"ניות וכל זאת תוך אימוץ של אסטרטגיה ירוקה. האג'נדה באה לידי בכמה מישורים בכדי שניתן יהיה להשתמש בה בצורה יעילה ושקופה.

שלב התכנון: אנו נסייע לערוך תסקיר השפעה על הסביבה של פעילות הארגון כזה שייבחן מרמת בניית המשרד שישמשו, שיפוצו,
תצורת פעילויות הארגון: יצרנית, מכירתית, הפצתית עם מינימום טביעת אצבע סביבתית.

בניית תוכניות עבודה: בהתאם לממצאי התסקיר נבנה לארגונך תוכניות עבודה בכל רמות הארגון, המבנה הפיזי, הארגוני, מערכות המידע, ייצור, ייבוא, ייצוא, הובלה, שיווק. אנו נתאים את הארגון לתנאים המשתנים של המציאות הסביבתית ולצרכים המיוחדים של הסביבה, נדאג למזהר קרינה, פליטות ושפכים עקב פעילות החברה, צמצום הובלות למצב אופטימלי, תצורות אחסון יעילות של סחורות ועוד.

ליווי הטמעה וחקר ביצועים: זהו השלב בו אנו בוחנים בשטח כיצד תוכניות העבודה המוכוונות סביבתיות באות לידי ביטוי. אנו נסייע לארגון להטמיע את תוכניות העבודה המותאמות והיעילות ביותר עבורו כיאה לתסקיר ההשפעה על הסביבה שנבצע. אנו נעזור בפועל בין אם בביקורים ובין אם בתצורה של מיקור חוץ ליישם ולשמר תהליכי עבודה ירוקים בכל מגוון ושרשרת פעילות הארגון מרמת בניית ושיפוץ המשרד דרך כל תצורות הפעילות: הIT, חשבונאית, שיווק, הפצה, ייצור, ייבוא אחסון וכן נדאג לבצע ביקורות תקופתיות לבחינת עמידת הארגון בתוכניות העבודה וכפועל יוצא שלהן היותו בעל אג'נדה ירוקה המיושמת הלכה למעשה ומותירה מינימום אופטימלי של טביעת אצבע סביבתית.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -